නව අයිපොඩ්: නැනෝ | New iPods: Nano

ඇපල් සමාගම නව අයිපොඩ් කීපයක් නිකුත් කළා. නව අයිපොඩ් ෂෆල්, නැනෝ, ක්ලැසික් සහ ටච් යන මාදිලි හතර තමයි නිකුත් කර තිබෙන්නේ. පෙර තිබූ අයිපොඩ් වලට වඩා විශේෂාංග වලින් සපිරි මේ නව අයිපොඩ් කිහිපය නම් විශිෂ්ටයි. 😀 නව අයිපොඩ් නැනෝ මාදිලිය: හැඩය මදක් වෙනස් මේ මාදිලිය දැන් වීඩියෝ සහය දක්වනවා. වර්ණ පහකින් එළිදැක්වෙන මෙම මාදිලියේ 4GB හා 8GB මාදිලි දෙකකින් ලබාගත හැකියි. ඝනකම් මිලිමීටර් 6.5ක් පමණයි. නව අතුරුමුහුණත මගින් ඇල්බම් කවර මගින් ගීත වාදනය කළ හැකියි. පෙර මාදිලියට වඩා මෙහි තිරය දීප්තියෙන්ද වැඩියි. ‍මෙහි නව ක්‍රීඩා කිහිපයකුත් තිබෙනවා: Vortex, iQuiz, and Klondike යන නම් වලින්. දින දර්ශනය, ලිපින පොත, තිර අගුල, ලෝක ඔරලෝසුව ආදී විශේෂාංග කිහිපයක්ද එක් කර තිබෙනවා. Stopwatch එකකුත්! ගණන $149 සිට ඉහළටයි.

Okay, Apple has released the All New iPods. Brand new, totally redesigned Shuffle, Nano, Classic, and Touch are the newest generation of the iPod Family. With more and more features than it’s predecessors, these babies are rocking! 😀 The New Nano: It’s redesigned, and it now supports video. With 5 colors and two models of 4 and 8 gigs, these are totally cool. At 6.5mm it’s thin as a wafer. New interface let’s you browse songs from the album. You now got games too: Vortex, iQuiz and Klondike – though I don’t know how they are played 🙂 You can also get a Calendar, Address Book, Screen Lock, World Clock and a Stopwatch! Priced at $149.

via Apple

1 thought on “නව අයිපොඩ්: නැනෝ | New iPods: Nano

 1. Prices in the USA:
  iPod Nano 4GB – US$ 149
  iPod Nano 8GB – US$ 199

  Prices in Singapore:
  iPod Nano 4GB – Sing.$ 248
  iPod Nano 8GB – Sing.$ 348
  (Street prices are usually a little less)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *