බෝංචි කනවා වගේ ලෝන්ච් කරන්න: ලෝන්චි | Launch like a pro with Launchy!

ඩෙස්ක්ටොප් එකේ අයිකන් තොග පුරවගෙන නැත්නම් ආරම්භක මෙනුව පුරා දුව දුව, ඒත් නැත්නම් අර මං කලින් කිව්වා වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් දහයක් දොළහක් විතරක් දාන්න පුළුවන් ඩොක් එකක් දාගෙන වැඩසටහන් දියත් කරපු කාලය ඉවර කරන්න ලෑස්ති වෙන්න. ලෝන්චි, තවත් එක වැඩසටහන් දියත්කරණයක් නෙවෙයි. වැඩසටහන් දියත් කිරීම වගේම තවත් වැඩ තොගයක් එකවර කරන්න පුළුවන් නියම මෘදුකාංගයක්! ඇපල් පරිගණක භාවිතා කරන අය ඉන්නවනම් දන්නවා ඇති ක්වික්සිල්වර් ගැන. ඇපල් වලට ක්වික්සිල්වර් වගේ වින්ඩෝස් වලට තියෙන මෘදුකාංග වලින් එකක් තමයි මේ ලෝන්චි කියන්නේ.

මොකක්ද ඇත්තටම මේ ලෝන්චි වලින් වෙන්නේ? සරලයි. ලෝන්චි ස්ථාපනය කළාට පස්සේ වින්ඩෝස් ඇරඹෙන හැම වතාවකම එය පසුබිමින් ප්‍රවේශනය වේවි. ප්‍රවේශනය වී ඔබේ පරිගණකයේ ප්‍රධානම මෘදුකාංග, කෙටි මං, ෆයර්ෆොක්ස් පොත් යොමු (Bookmarks), පාලක පැනලයේ වැඩසටහන් සියල්ලම සූචිගත කරගනීවි. ඉන්පස්සේ එහි සාමාන්‍ය යතුරුපුවරු කෙටි මග වන Alt+Space ඇතුල් කළ විගස දිස්වේවි. දැන් ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ ඔබට අවශ්‍ය දේ යතුරුලියනය කිරීම පමණයි. ඔබට අවශ්‍ය දේ දන්නා ලෝන්චි ක්ෂණිකවම දියත් කර දේවි!

මෘදුකාංග දියත් කිරීම පමණක් නෙවෙයි. ෆයර්ෆොක්ස් පොත් යොමු (කලින් කිව්වා නේද?), දෘඪ තැටියේ ෆෝල්ඩර හා ගොනු, අපට අවශ්‍ය ගොනු, අපට අවශ්‍ය විධාන දියත් කිරීමත්, සරල ගණක යන්ත්‍රයක් ලෙස කටයුතු කිරීමත් ලෝන්චි හි තවත් විශේෂ හැකියාවන්. හැඩ වැඩ වැඩිකරගන්න ලස්සන පැළඳුම් (Skins) ටිකකුත් තියෙනවා. ටික දිනක් පාවිච්චි කරලා දැන් නම් ලෝන්චි නැතුවම බැරි මෘදුකාංගයක් වෙලයි තිබෙන්නේ. ඔබටත් එහෙම වෙයිද? උත්සාහ කරලා බලන්න. [ලෝන්චි]

The time when you placed hundreds of icons on your desktop, the time when you ran through menus in the start menu, the time you used docks that hold a few programs is going to end. Launchy: it’s not another launcher. It’s cool program that’ll launch programs and do many stuff for your convenience. If there’s any Apple users, they’ll know Quicksilver. Launchy is like Quicksilver for Windows. Believe me, it’s a wonderful little program.

What does launchy do, anyway? Simple. After you install launchy it’ll load automatically everytime when you load Windows (or Windoez, whatever you like 😀 ) After loading it’ll index your program shortcuts, Firefox Bookmars, Control Panel Applications etc. Then comes the magic. Just hit Alt+Space (it’s the default, you can change it later) and type away what you need. Launchy will know what you need and it’ll launch it right away!

Not just launching programs. As I said before Launchy launches Firefox Bookmarks, Common Websites (like Google) Files and Folders, Commands etc. You can specify what you need to index anytime. Plus it gives a simple calculator to do calculations. Need more eyecandy? Launchy gives you skins support. At the moment, Launchy is becoming a program I can’t live without. Will you? Try it out. [Launchy]

3 thoughts on “බෝංචි කනවා වගේ ලෝන්ච් කරන්න: ලෝන්චි | Launch like a pro with Launchy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *