ගොරවන හඬක් ඇසුණා

දැන් නම් නිදිමතක් එනවා, රස්නෙයි. අහසේ ගොරවන සද්ද ටිකක් ඇහෙන හින්දා දැනට කම්පියුටරේ ඕෆ් කරලා, ඇඟපත හෝදගෙන කෙටි විවේකයක් ගන්නයි යන්නෙ. ලියන්නත් මාර කම්මැලියි දැන්. තව පැය 6ක් විතර තමයි තියෙන්නෙ මැරතන් එක ඉවර වෙන්න. බලමු තව ටිකකින් ඇවිත් තව මොනවාහරි ලියන්න 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *