මම පවර්ඩීවීඩී අත්හැර දැමූ හැටි

මං ඒ කාලෙ බොහොම ආසාවෙන් පාවිච්චි කරපු මෘදුකාංගයක් තමයි පවර්ඩීවීඩී. කොටින්ම කියනවා නම් මම ඒකට සිංහල භාෂා පැකේජයකුත් හැදුවා. ඒක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. ඒත් මේ ළඟකදි මං ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම අතහැරියා.

දැන් මම පාවිච්චි කරන්නෙ VLC සහ මීඩියා ප්ලේයර් ක්ලැසික් තමයි. මේ මෘදුකාංග දෙක නියමෙට ඩීවීඩී ධාවනය කිරීම කරන නිසා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. දෙකම පාවිච්චි කරන්නෙ අවස්ථාවෙ හැටියට තමයි. මීඩියා ප්ලේයර් ක්ලැසික් එකට AC3Filter මගින් ලැබෙන සහය නිසා ඩීවීඩී වල ශබ්ද ගොඩක් හොඳින් ලබාගන්න පුළුවන්. මං ගාව තියෙන්නෙ ස්ටීරියෝ ස්පීකර් නිසා (සබ්වූෆරයක් තිබුණත්)

මීඩියා ප්ලේයර් ක්ලැසික්: http://sourceforge.net/projects/guliverkli
AC3Filter මෙතැනින් ලබාගන්න පුළුවන්: http://ac3filter.net/projects/ac3filter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *