ෆයර්ෆොක්ස් මගින් ඉංග්‍රීසි වචන උච්චාරණය කරන හැටි දැනගන්න

සමහර අලුත් ඉංග්‍රීසි වචන දැනගත්තම ඒක හරියට උච්චාරණය කරන විදිය හොයාගන්න අමාරුයි නේද? ඒ කටයුත්ත දැන් ෆයර්ෆොක්ස් සමග කරන්න පුළුවන්. ඒ Pronounce කියන අමතර එක්කිරීම (addon) මගින්. Pronounce මගින් Merriam-Webster ශබ්දකෝෂ අඩවියේ ඒ ඒ වචන සඳහා නියමිත උච්චාරණ අපට අහන්නට හැකියාව ලබාදෙනවා.

භාවිතය බොහොම සරලයි. Pronounce ස්ථාපනය කළාට පස්සේ අවශ්‍ය වචනයක් තෝරගෙන (highlight කරගෙන) රයිට් ක්ලික් කරලා Pronounce තෝරන්න විතරයි තියෙන්නෙ. ඒ වෙලාවට ස්පීකර් ක්‍රියාත්මක කරලා තියන්න මතක තියාගන්න. එතකොට ඒ වචනය උච්චාරණය කරන විදිය ඔබට ඇහේවි.

අවශ්‍ය නම් ඔබේ ටූල්බාර් එක මත රයිට් ක්ලික් කරලා Customize තෝරගෙන, එතැනින් Pronounce කියන බොත්තම එක්කරගන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒ බොත්තම ක්ලික් කළ විට මතුවෙන කවුළුවට අවශ්‍ය වචනය ටයිප් කිරීම මගිනුත් උච්චාරණය අහන්න පුළුවන්.

ෆයර්ෆොක්ස් 3 සමගත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා 🙂

Pronounce
Lifehacker සහ gHacks මගිනි.

1 thought on “ෆයර්ෆොක්ස් මගින් ඉංග්‍රීසි වචන උච්චාරණය කරන හැටි දැනගන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *