ප්‍රින්ටරේ යකා නැටීම

හික් යූටියුබ් එකට වීඩියෝ ටිකක් දාන්න හිතුණා සුදාරක මලයගේ නිදාගැනීමේ වීඩියෝ එක දැක්කට පස්සෙ. හැබැයි බලාගෙන යනකොට දාන්න දෙයක් නෑ. ඉතින් මං මට හිනායන වීඩියෝ එකක් දැම්මා. මේ තියෙන්නෙ මගේ ප්‍රින්ටරේ වැඩිම වේගයෙන් මුද්‍රණය කරනකොට කඩදාසි විසිකරන හැටි 😛

2 thoughts on “ප්‍රින්ටරේ යකා නැටීම

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *