ගූගල් ජීමේල් 2.0 නිකුත් කරන්නටද සූදානම? | Is google rolling out Gmail 2.0?

අද උදේ ජීමේල් ලෝඩ් කරනකොට තමයි මේ අලුත්ම වෙනස දුටුවේ. ආරංචි හැටියට නම් මේ ජීමේල් 2.0 නිකුත් කිරීම මේක වෙන්නට පුළුවන්. කොහොම වුණත් එතරම් වෙනසකම් මුලදි පේන්න නැහැ. නමුත්, මෙම නව ජීමේල් අනුවාදයත් සමග පණිවිඩ ප්‍රවේශනය කිරීම නම් ඉතාමත් වේගවත් වෙලයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් වේගවත්ම සම්බන්ධතාවයක වුණත් පණිවිඩයක් ලෝඩ් කරනකොට වේගයේ පොඩි අඩුවක් ‍තියෙනවා නේද? දැන් නම් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තවත් අලුත් වෙලා තියෙන එකක් තමයි Contacts Managment – මේකට සිංහල වචනයක් හොයාගන්න බොහොම අමාරු වුණා. 🙂 දැන් ඒකත් භාවිතය ගොඩක් පහසුයි.
නව ජීමේල් අනුවාදය සහය දක්වන්නේ ෆයර්ෆොක්ස 2 සහ ඉන්ටර්නේට් එක්ස‍ප්ලෝරර් 7 වලට පමණයි (දැනට!) ඉදිරියේදී අනිත් මාදිලිත් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඔබටත් සමහරවිට නව අනුවාදය ලැබී ඇති. ලැබිලානම්, උඩ දකුණු කෙළවරේ Old Version නම් සබැඳුමක් ඇති. ඒත් ඉතින් අලුත් මාදිලිය ආවම පරණ එක ඕන කාටද? 😀 ඉදිරියේදී තවත් විශේෂාංග ලබාදෙන බවට ගූගල් සහතික වෙලා තියෙනවා. අපිත් ඉතින් බලාපොරොත්තුවෙන් ඉමු!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *