ප්ලේස්ටේෂන්3 ඉවත්කිරීම නිසා මව්පියන් මැරීමට තැත් කළ අයෙක් | A guy who tried to kill parents for removing a Playstation3!

කෝරි රයිඩර් නැමැති 16 හැවිරිදි අයෙක් තම ප්ලේස්ටේෂන් 3 යන්ත්‍රය ඉවත්කිරීම හා රූපවාහිනිය තහනම් කිරීම හේතුවෙන් තම මව්පියන් මරා දැමීමට කොන්ත්‍රාත්තුවක් ලබාදීමට උත්සාහ කර ඇත! වාසනාවට මෙන් මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව භාර ගැනීමට සිට ඇත්තේ ඔහුගේ මව විසින් කලින් දැනුම් දී සූදානම් වූ පොලිස් නිලධාරියෙකි. පොලිසිය පවසන අන්දමට මොහු මේ සඳහා ගෙවීම වශයෙන් සුළු පියාගේ පිකප් රථය දෙන්නට සූදානම් වී ඇති අතර, ‘මේ වැඩේට බුලට් (උණ්ඩ) දෙකක් පමණයි’ යැයි කිවූ බවද වාර්තා වේ. මේ පිළිබඳව නඩු විභාගයක් ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිතය.

ගිස්මෝඩෝ මගිනි

A 16 year old boy named Cory Ryder has tried to kill his parents by contacting an hitman. Cory has made the decision because his parents removed his Playstation3 and and forbid watching TV. Luckily, the hitman was a police officer hired by Cory’s mother. According to the police Cory had said that all it will take is two bullets for the job. He had offered his stepfather’s pickup truck as payment. Cory is currently standing trial.

Via Gizmodo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *