ෆයර්ෆොක්ස් 3 බීටා 3 නිකුත් වුණා | Firefox 3 Beta 3 is here!

ෆයර්ෆොක්ස් 3 හි තෙවැනි බීටා සංස්කරණය නිකුත් වුණා. නව සංස්කරණයේ නව අයිකන ක්‍රමයක් දැකගන්නටත් පුළුවන්. මේ අයිකන ලිනක්ස් හා මැක් සංස්කරණ වලදී එම platform එකට අනුව වෙනස් වන බවත් ආරංචියි.

Add-ons ලබාගැනීමේ ක්‍රමයත් දැන් වැඩිදියුණු කර තිබෙනවා. දැන් Add-ons ලබාගන්නට තවත් වෙබ් පිටුවකට යන්නට අවශ්‍ය නැහැ. එම කවුළුවෙන්ම අවශ්‍ය ඒවා සොයාගෙන එවෙලේම ස්ථාපනය කරගන්නට පුළුවන්. ඩවුන්ලෝඩ් කිරීම් වලදී ඉතිරිවී තිබෙන කාලය හා වේගය ආදිය Status Bar එකෙහි දැකගන්නටත් පුළුවන්. කලින් තිබුණු මතක ගැටළුත් දැන් බොහෝ දුරට අඩු බවක් පෙනෙනවා.

ඔබත් සාමාන්‍යයෙන් බීටා සංස්කරණ අත්හදා බලන්න කැමතිනම් ෆයර්ෆොක්ස් 3 බීටා 3 ලබාගෙන උත්සාහ කර බලන්න. බීටා 3 මෙතැනින් ලබාගන්න
දැනට තියෙන Add-ons නම් බීටා සංස්කරණයේ වැඩකරන්නේ නැහැ.

[Firefox 3 Beta 3: Integrated Add-ons Downloader, Theme Preview, and More]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *