ෆයර්ෆොක්ස් 2 හි බ්ලොගර්/වර්ඩ්ප්‍රෙස් සිංහල විකෘති වීම නිවැරදි කරන හැටි

සිංහල බ්ලොග්කරණයේ යෙදෙන බොහෝ දෙනා බ්ලොගර්/වර්ඩ්ප්‍රෙස් ඒ කටයුතු සඳහා භාවිතා කරනවා. මෙහිදී බොහෝ දෙනා අත්විඳින ගැටලුවක් ලෙස ෆයර්ෆොක්ස් 2 හි සිංහල විකෘති වීම දක්වන්නට පුළුවන්. (විකෘති වීම යනුවෙන් අදහස් කළේ පහත රූපයෙන් දක්වා ඇති ගැටලුවයි) ෆයර්ෆොක්ස් 3 ළඟදීම නිකුත් වේවි. එතෙක් මා මේ කියන්නට යන ක්‍රමය මගින් මෙය විසඳාගන්නට පුළුවන්.

Firefox Sinhala Problem

මා දැනට අත්විඳි ආකාරයට මේ ගැටලුව මතුවන්නේ බ්ලොග් අඩවියේ CSS ගොනුවේ පවතින letter-spacing හා text-align හි පවතින අගය හේතුවෙන්.

වර්ඩ්ප්‍රෙස් සඳහා: ඔබේ පාලක පැනලයේ Presentation -> Theme Editor වෙත ගොස් Stylesheet මත ක්ලික් කරන්න. එවිට ප්‍රවේශනය වන කවුළුවේ සියලුම text-align: justify; අගයන් text-align: left; ලෙස වෙනස් කරන්න. මේ සඳහා සෙවීම භාවිතා කරන්නට පුළුවන්. ඉන්පසු letter-spacing අගයන් සියල්ලම මකා දමන්න. උදාහරණයක් වශයෙන් letter-spacing: -1em; හෝ letter-spacing: 1px; යන අගයන්. ඉන්පසු Update File මත ක්ලික් කරන්න.

බ්ලොගර් සඳහා: සැකසුම් වෙත ගොස් Layout -> Edit HTML වෙත ගොස් ඉහත ක්‍රියාවලියම කරන්න. ඉන්පසු Save මත ක්ලික් කරන්න.

අවවාදය: යම් වෙනසක් සිදුකිරීමට පෙර අනිවාර්යයෙන්ම Backup එකක් සාදාගන්න!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *