ඇපල් මැක්බුක් අලුත් වෙයි | Apple Updates the MacBooks

ඇපල් සමාගම තම මැක්බුක් නිෂ්පාදන අලුත් කළා. මැක්බුක් ප්‍රෝ මාදිලිය නව ඉන්ටෙල් 2.6GHz, 6MB L2 Cache ප්‍රොසෙසර, මෙගාබයිට් 512ක මතකයක් සහිත NVIDIA GeForce 8600M GT ග්‍රැෆික් ප්‍රොසෙසර, ගිගාබයිට් 250ක දෘඪ තැටියක් හා ගිගාබයිට් 4ක මතකයක් සමගයි නිකුත් කර තිබෙන්නේ. මැක්බුක් එයාර් සමග පැමිණි මල්ටි-ටච් තාක්ෂණය දැන් මැක්බුක් ප්‍රෝ සමග ලබාගන්නටත් පුළුවන්. සාමාන්‍ය මැක්බුක් මාදිලියටත් තව විශේෂාංග එකතු කරලයි තියෙන්නේ. වැඩි විස්තර සඳහා Apple වෙත යන්න.

MacBook Pro

MacBook Pro

Verdict: I want ONE!! 😆

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *