නව වර්ඩ්ප්‍රෙස් අනුවාදය | The New WordPress is here!

ඔව් වර්ඩ්ප්‍රෙස් 2.5 නිකුත් වෙලා. අද උදේ අලුත් අනුවාදයට යාවත්කාලීන කළා. මුලින්ම දැකපු වෙනස අලුත් අනුවාදයේ Dashboard එක නම් ගොඩක් දුරට දැන් වෙනස් බව තමයි. යාවත්කාලීන කිරීම එතරම් අපහසු කාර්යයක් වුණේ නෑ. ඒ වුණත් කෝකටත් පරණ ගොනු සියල්ලේම පිටපතක් තියාගන්න එක හොඳයි. අලුත් විශේෂාංග මොනවදැයි තවමත් හොයා බැලුවේ නෑ, කොහොම වුණත් ප්ලගින්ස් ස්වයංක්‍රීයව යාවත්කාලීන කරන ක්‍රමයක් නම් තියෙනවා. තවත් විස්තර පසුවට. සම්පූර්ණ විස්තර WordPress අඩවියේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *