නැගිට්ටේ දැනුයි

දවල් ‍‍පොඩ්ඩක් මූණ හෝදගෙන විවේකයක් ගන්න කියලා හිතාගෙන පරිගණකයත් ඕෆ් කරලා ගියාට පස්සෙ පටන් ගත්තෙ නැතෑ විදුලි කොටන්න! ඒ හින්දා ඉතින් කමක් නෑ කියලා හිතාගෙන නිදාගත්තා. හපොයි නින්ද ගියා කියන්නෙ කවදාවත් නිදාගෙන නෑ මේ විදියට. දැන් නැගිට්ටෙ. ඇඟටත් පණ නෑ. තව පැයක් විතරනෙ තියෙන්නෙ මොනවාහරි ලියලා දාන්න ඕන.

දැන් තේකක් බොන්න ඕන. 😉

Leave a Reply