පින්තූර මගින් පින්තූර සොයන TinEye

ඇත්තම කියනවා නම් මේක තරම් නියම සේවාවක් මං ජීවිතේටම දැකලා නෑ. අපි සාමාන්‍යයෙන් පින්තූර හොයන්න පාවිච්චි කරන Google Images වගේ ඒවයෙන් කෙරෙන්නෙ අපි යොදන වචනයට ගැළපෙන පින්තූර හොයන එකනෙ? ඒත් මේ TinEye පින්තූර හොයන්නෙ හිතන්නවත් බැරි විදියකට. ඒ පින්තූර මගින්මයි!

ඔව්, TinEye මගින් ලබාදෙන පින්තූරයට සමාන පින්තූර සහ වෙනස් කළ පින්තූර සොයාදෙන්නට සමත්!

මේ මගින් අපි පාවිච්චි කරන පින්තූරයක් තවත් පාවිච්චි කරන තැන් හොයන්න පුළුවන්. අපේ පින්තූරයක් කවුරුහරි හොරෙන් පාවිච්චි කරනවද දැනගන්නත් පුළුවන්. ඒ පින්තූර වල පොඩි පොඩි වෙනස්කම් පවා TinEye හඳුනාගන්නවා. වැඩේ තවත් පහසු කරන්න ෆයර්ෆොක්ස් හා IE සඳහා ඇඩෝනත් ලබා දෙනවා.අවශ්‍ය නම් බ්‍රවුසරය හරහාම පින්තූර ලබාදෙන්න පුළුවන්. මේ සඳහා සාමාන්‍ය අප්ලෝඩරයකුත්, ෆ්ලෑෂ් මත පදනම් වූ අප්ලෝඩරයකුත් තිබෙනවා.

TinEye දැනට අන්තර්ජාලයේ පවතින පින්තූර 701,666,310 පමණ සුචිගත කර ඇති බව සඳහන්. මේ ගණන ඉදිරියට තවත් වැඩිවේවි.

TinEye දැනට පවතින්නේ බීටා මට්ටමේ. අවශ්‍ය නම් පරික්ෂා කර බලන්න ආරාධනයක් ලබාගන්න පුළුවන්. (මාත් එහෙම තමයි ගත්තෙ) 😀

මේ මගින් කළ නියම සෙවුම් ටිකක් බලාගන්න යන්න මෙතැනට: http://tineye.com/cool_searches

TinEye

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *