ඉක්මණින් ලේඛන බෙදාගන්න TinyPaste

අපි හැමෝම වගේ tinyurl ලිපින දැකලා තියෙනවා. ඒ මගින් කරන්නෙ මතක තියාගන්න අමාරු දිග වෙබ් ලිපිනයක් කෙටි ලිපිනයකට හැරවීම තමයි. මේකට සමාන තවත් සේවා රැසක්ම දැන් තියෙනවා.

කොහොම වුණත් TinyPaste කියන්නෙ ලිපින කෙටි කරන සේවයක් නෙමෙයි. මේ මගින් කරන්නේ ලේඛන, ඡේද, වගන්ති පහසු ක්‍රමයකට හුවමාරු කරගැනීමේ හැකියාව ලබාදීම තමයි. සාමාන්‍යයෙන් චැට් මෘදුකාංගයකට මහා දිග වචන තොගයක් ලියන එක යවන කෙනාටත්, ලබාගන්න කෙනාටත් ලොකු කරදරයක්. ‍විශේෂයෙන්ම ලබන කෙනාට. මොකද අර පුංචි චැට් කවුළුව ඇතුළේ මහා දිග හෑල්ලක් කියවන්න ගියාම එපාවෙන නිසා. ඒ කරදරයෙන් බේරෙන්න TinyPaste හොඳ ක්‍රමයක්.

tinypaste.com වෙබ් අඩවියට ගියාම ඔබට පෙනේවි Paste Bin එකක්. මෙතැනට අවශ්‍ය දේ පිටපත් කරලා submit මත ක්ලික් කරාම ඔබට ලැබෙනවා කෙටි ලිපිනයක්. දැන් ඔබට කරන්න තියෙන්නේ ඒ ලිපිනය අවශ්‍ය කෙනාට ලබාදෙන එක විතරයි. ඒ ලිපිනයට ගියාම ඔබ කලින් පිටපත් කළ ලේඛනය පහසුවෙන්ම ලබාගන්න පුළුවන්.

වැඩේ තවත් පහසු කරගන්න ඒ මගින් ‍ෆයර්ෆොක්ස් සඳහා ඇඩෝනයකුත් ලබාදෙනවා. ඒකත් ඒ අඩවියෙන්ම ලබාගන්න පුළුවන්. ඇඩෝනය ස්ථාපනය කළාට පස්සේ අපට අවශ්‍ය ඡේදය තෝරගෙන right-click කළාම මතුවන මෙනුවෙන් TinyPaste selected text මත ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ස්වයංක්‍රීයවම අවශ්‍ය කටයුත්ත සිදුවේවි.

මෙන්න උදාහරණයක්: http://tinypaste.com/9ff58 😉

TinyPaste

1 thought on “ඉක්මණින් ලේඛන බෙදාගන්න TinyPaste

  1. I think that pastebin.com is better 🙂 you can also use custom URLs.. like.. malinthe.pastebin.com it’s far more easier to use than this tinypaste thingy 😉

    and.. it also has synatx highlighting and stuff.. comes in handy.. when pasting some code.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *