ඉක්මන් ෆයර්ෆොක්ස් ඉඟි

ෆයර්ෆොක්ස් පාවිච්චි කරනවා නම් වෙබ් අඩවි වල ඇඩ්‍රස් ටයිප් කරනකොට ඒ වැඩේ ඉක්මන් කරගන්න ඉඟි කිහිපයක්. ගොඩක් අය දන්නවත් ඇති. කමක් නෑ ආයෙ අහගන්නකෝ. 😉

ඇඩ්‍රස් බාර් එකේ ‍අවශ්‍ය නම ටයිප් කරන්න ඉස්සෙල්ලම (www හෝ .com, .net මුකුත් නැතුව)
ඉන්පස්සේ මෙන්න මෙහෙමයි:

  • .com සඳහා ctrl + enter
  • .net සඳහා shift + enter
  • .org සඳහා ctrl + shift + enter

ලේසියි නේද? 😀

1 thought on “ඉක්මන් ෆයර්ෆොක්ස් ඉඟි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *