මොබිටෙල් මගිනුත් ජාතික හැඳුනුම්පත් විස්තර

ඩයලොග් සම්බන්ධතා  වල #132# මගින් අයිතිකරුගේ නම සහ ජාතික හැඳුනුම්පත් විස්තර ගන්න පුළුවන් බව ආරංචි වුණා. මම අද නිකමට මගේ මොබිටෙල් සම්බන්ධතාවයෙත් මේක ගහලා බැලුවා. මෙන්න බොලේ වැඩ. නම සහ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය කෙලින්ම ලබාගන්න පුළුවන්.

4 thoughts on “මොබිටෙල් මගිනුත් ජාතික හැඳුනුම්පත් විස්තර

  1. මටත් අද ඕක හම්බුනා. අනිත්වත් ඔක්කොටම මේක වැඩ. මම බ්ලොග් එකට දාල තමා මේක කියෙව්වෙ. අවුලක් නෑ. දැන් ඔක්කොමල මේක දෙනව 😯

  2. මොබිටෙල් එකත් නැවත ලියාපදිංචිය පටන් අරන් වගේ ❓ ‍#132# විස්තර වල නම වෙනුවට තියෙන්නේ නැවත ලියාපදිංචි කරන්න යැයි කරන ලද ඉල්ලීමක්. ඩයලොග් එක මේ අංකය අත්හිටවලා. Service not available කියන පණිවුඩය ඇර වෙන තොරතුරක් දෙන්නේ නෑ දැන් සතියක විතර ඉඳන්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *