වර්ඩ්ප්‍රෙස් 2.7 දැන් සිංහලෙන්

ඔන්න දැන් වර්ඩ්ප්‍රෙස් 2.7 සිංහල බාසාවෙනුත් ලබාගන්න පුළුවන්. අද තමයි වැඩ ටික ඉවර වුණේ. සහය දුන්න හැමෝටම ස්තූතියි. දැන්ම ගිහින් http://si.wordpress.org මගින් අලුත් අනුවාදය ලබාගන්න. මේ අනුවාදයත් එක්ක ස්වයංක්‍රීය යාවත්කාල කිරීමේ පහසුව තියෙන නිසා ආපහු ඉදිරියට අප්ඩේට් කරන්න දඟලන්න අවශ්‍ය වෙන එකක් නැහැ. 🙂

WordPress 2.7 Sinhala Screenshot

2 thoughts on “වර්ඩ්ප්‍රෙස් 2.7 දැන් සිංහලෙන්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *