විනැම්ප් මගින් ස්වයංක්‍රීයව mp3 ටැග් සෙවීම | Auto Tagging mp3’s with Winamp

සාමාන්‍යයෙන් කාගෙන් හරි සිංදු තොගයක් ගන්න කොට ගොඩක් වෙලාවට ඒවා පිළිවෙලකට හදලා නැති වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔබත් ඔබේ ගීත ගබඩාව ලස්සනට පිළිවෙලට තියාගන්න කැමති කෙනෙක් නම් මේ වගේ සින්දු ලැබෙන එක හිතට කරදරයක්. සමහර වෙලාවට ඒ ගීත වල ටැග් එක නිවැරදිව නොතිබෙන්න පුළුවන්. අක්ෂර වින්‍යාස වැරදි එහෙම තියෙන්න පුළුවන්. මේවා ඔක්කොම පහසුවෙන්ම හදාගන්න මට ගොඩක් උපකාරී වෙන මෘදුකාංගයක් තමයි විනැම්ප්. දැනට 5.53 අනුවාදයේ තියෙන විනැම්ප් මම අවුරුදු ගණනාවක්ම බොහොම ආසාවෙන් පාවිච්චි කරපු මෘදුකාංගයක්.

මේ කටයුත්ත ක්‍රම දෙකකට කරන්න පුළුවන්. තනි ගීතයක තොරතුරු ස්වයංක්‍රීයව පුරවන්න අවශ්‍ය නම් ප්ලේලිස්ට් එකේ ගීතය මත රයිට්-ක්ලික් කරලා View File Info මත ක්ලික් කරන්න. නැතිනම් කෙලින්ම Alt+3 යතුරු ඔබන්න. එතකොට මතුවන File Info කවුළුවේ තියෙන Auto-Tag බොත්තම මත ක්ලික් කරන්න. මේ වෙලාවෙදී අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය සක්‍රියව තියෙන්නට ඕන. එතකොට විනැම්ප් මගින් Gracenote හි දත්ත ගබඩාවට සම්බන්ධ වී නිවැරදි තොරතුරු ලබාගනීවි. ලබාගත් තොරතුරු නිවැරදි නම් OK මත ක්ලික් කරන්න.

ගීත එකකට වඩා වැඩි ගණනක් තියෙනවා නම්: ප්ලේලිස්ට් එකේ හෝ Media Library එකේ අවශ්‍ය ගීත ටික තෝරලා (Shift හෝ Ctrl යතුර පාවිච්චි කරන්න) ඒ මත රයිට් ක්ලික් කරන්න. එතකොට මතුවන මෙනුවෙන් Send to වෙත ගිහින් Auto-Tag මත ක්ලික් කරන්න. එවිට ඒ සියලුම ගීත වල තොරතුරු ස්වයංක්‍රීයව ලබාගනීවි. ලබාගත් තොරතුරු නිවැරදි නම් Apply මත ක්ලික් කරන්න.

[Winamp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *